CULCI: Redes de ordenadores e servizos de internet

Déixovos aquí un vídeo que conta un pouco de maneira resumida a historia de como se creou Internet e os seus servizos. Ademais de afondar neses servizos e explicar que son , moitos deles porque son siglas de nomes que por si sós non nos din nada.


A continuación gustaríame que despois de ver o vídeo tratedes de explicar as seguintes siglas que saen no propio vídeo:

WWW-IP-TCP

Publicado en TIC 2º Bac, vídeos | Etiquetado , , , | 22 Comentarios

Actividades recuperación 3º trimestre CulCi

Alumnado que non supera estándares tema Biotecnoloxía e deberá  presentar as actividades seguintes do libro antes de 5 maio: respostar a bolígrafo.

1 Páxina 99, 8 páx 106,  9 páx 106,  17 páx 108,   22 páx 108,   23 páx 108, 25 páx 108,        26 páx 108,       31 páx 109,     32 páxina 109,

1º B                                                                                      1ºA

  1.                          .                                                   .- Pablo Andrade.
  2. .-Rafael Buján.                                                  .- Jorge Barreiro.
  3. .-Gonzalo Calo.                                                 .- Daniel Ondina.
  4. .-Juan Costa                                                     .- Victor Bellagona.
  5.                                                                              .-Xabier Lema
  6. .-Marta Iglesias.                                               .-Carla López.
  7. .- Agustina Saavedra.                                     .- Sandra Piñón.
  8. .                                                                            .-Steven Reyes.
  9.                                                                              .-Francisco Tuñas.
Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado , | Comentarios desactivados en Actividades recuperación 3º trimestre CulCi

Avaliación 3º Trimestre: Cultura científica.

Preparar  para exame todos os temas dos estándares non superados. Temas: 7,8,9.

Exame recuperación 3º trimestre maio.

Teñen que recuperar: Ismael Aguiar,e  os que non presentaron tarefas.

Exame recuperación  curso  xuño.

PARTE A : 70%: Proba escrito. Formato póster:

CCIB1.1.1.    Analiza    un    texto    científico    e    valora    de    forma    crítica    o    seu    contido.

CCIB1.1.2.    Presenta    información    sobre    un    tema    tras    realizar    unha    procura    guiada    de    fontes    de    contido    científico,    utilizando    tanto    os    soportes    tradicionais    como    internet

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusión.

Recuperación parte A: mediante traballo  Dossier de Noticias de prensa sobre biotecnoloxía e Informática. Presentar 10 noticias de prensa/internet  con as súas referencias, comentadas (a bolígrafo) nun mínimo de 20 líneas cada unha. Prazo 29 de maio.

Teñen que recuperar:  1º A: Pablo Andrade,  Jorge Barreiro,  Daniel Ondina.

1ºB:   Pedro Ferrer,

Parte B + C: 30%

PARTE B : Actividades biotecnoloxía

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección e conservación de embrións.

CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos.

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais.

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e sociais.

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso.
CSC.

Recuperación parte B mediante actividades do libro: (a bolígrafo): xa rematado prazo.

Parte C. Actividades aula informática

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño e capacidade de proceso.

CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un.

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital.

CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de satélites GPS ou GLONASS.

CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil.

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación.

CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que lle poden ofrecer ás persoas usuarias.

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade.

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen.

CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións que se barallan.

CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de internet.

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais.

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, contrasinal, etc.

Recuperación parte C mediante actividades do libro: 

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Avaliación 3º Trimestre: Cultura científica.

Traballo póster Saúde

Realizar un poster tamaño A2, coa presentación do tema de saúde traballado no trimestre anterior.

Debe ter:

.-Un título motivador.

.- Imaxes explicativas e pé de páxina cada imaxe.

.- Que figure a noticia orixe do traballo.

.- Por unha conclusión,

.- Pódese por alguna actividade interactiva tipo encrucillado, sopa de letras, relacionar columnas…..

Modelo a seguir polos seus contidos: modelo poster1.

Empregar o programa que desexes. Algús exemplo:

.-En powerpoint.

A valoración deste traballo seguirá esta rúbrica:

Rubrica cartel exposicion

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado , , | Comentarios desactivados en Traballo póster Saúde

Biotecnoloxía

Resultado de imagen de biotecnologia

A palabra “Biotecnoloxía” é o resultado da unión doutras dúas: “bioloxía” e “tecnoloxía”. A biotecnoloxía é exactamente iso: tecnoloxía biolóxica.a biotecnoloxía consiste precisamente na utilización da maquinaria biolóxica doutros seres vivos de forma que resulte nun beneficio para o ser humano, xa sexa porque se obtén un produto valioso ou porque se mellora un procedemento industrial. Mediante a biotecnoloxía, os científicos buscan formas de aproveitar a “tecnoloxía biotecnoloxía” dos seres vivos para xerar alimentos máis saudables, mellores medicamentos, materiais máis resistentes ou menos contaminantes, cultivos máis produtivos, fontes de enerxía renovables e mesmo sistemas para eliminar a contaminación. Pero¿cando empezou a Biotecnoloxía no Medicamento? A partir do descubrimento do ADN por Watson e Crick, empezouse a desenvolver o que se chama Bioloxía Molecular, que permitiu descubrir xenes, determinar a súa función no organismo e estudar a súa participación no desenvolvemento de enfermidades.

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, vídeos | Etiquetado , | Comentarios desactivados en Biotecnoloxía

A carreira de Biotecnoloxía

Este vídeo trata sobre un estudante de biotecnoloxía que vai coñecer a un experto na materia. O experto ensina ao estudante as instalación, as tecnoloxías e as técnicas empregadas para o traballo.


Cuestión: En que consiste a biotecnoloxía?

 

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, vídeos | Etiquetado | Comentarios desactivados en A carreira de Biotecnoloxía

Biotecnoloxía

Aquí deíxovos un vídeo sobre a biotecnoloxía ben explicado, na que nos explican os procesos biolóxicos que se pasan para producir calquer tipo de cousa a partir de outras xa existentes, pode crearse por exemplo calquer tipo de medicamento

Pensas que a biotecnoloxía foi un bo invento para o mundo?Por qué?

 


Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, vídeos | Etiquetado | Comentarios desactivados en Biotecnoloxía

Biotecnoloxía

Chamamos biotecnoloxía as aplicacións dos principios da ciencia e da inxeñería para tratamentos materias orgánicos e inorgánicos por sistemas biolóxicos para mellorar a calidade de vida.

Hoxe en día, moitas industrias utilizan a biotecnoloxía para mellorar os seus procesos, ter mellores productos ou ofrecer servizos máis eficaces.


Pregunta: Que é a bioenxeñaría?

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, Sin categoría, vídeos | Etiquetado | Comentarios desactivados en Biotecnoloxía

Biotecnoloxia

Resultado de imagen de biotecnologia

A biotecnoloxía é a tecnoloxía baseada na bioloxía, especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia dos alimentos, ciencias forestais e medicina.Ten gran repercusión na ciencia dos alimentos, a minería e a agricultura entre outros campos.

A biotecnoloxía moderna é a aplicación de: Técnicas in vitro de ácido nucleico e a fusión de células máis aló da familia taxonómica que superan as barreiras fisiolóxicas naturais da reprodución.

Segundo o Convenio sobre Diversidade Biolóxica de 1992, a biotecnoloxía podería definirse como “toda aplicación tecnolóxica que utilice sistemas biolóxicos e organismos vivos ou os seus derivados para a creación ou modificación de produtos ou procesos para usos específicos”

Dende o descubrimento do ADN por Watson e Crick, empezou a desenvolver o que se chama de bioloxía molecular, que descubriu xenes, determinar a súa función no corpo e estudar a súa participación no desenvolvemento de enfermidades.


Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, vídeos | Etiquetado , | Comentarios desactivados en Biotecnoloxia

LA BIOTECNOLOGÍA

A continuación podéis ver un vídeo que habla sobre la biotecnología. El video nos muestra  sobre algunas aplicaciones de la biotecnología en nuestras vidas.


Buscad en el vídeo la definición de anticuerpos.

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, vídeos | Etiquetado | Comentarios desactivados en LA BIOTECNOLOGÍA