BIOELEMENTOS

Os bioelemenentos tamén chamados elementos bioxénicos, son elementos presentes nos seres vivos. Os máis importantes son o carbono, o hidróxeno, o osíxeno, o nitróxeno , o fósforo e o azufre. Estos catro primeiros constitúen o 99 por cento da materia viva. Existen tres tipos de bioelementos: Os bioelementos primarios, que poden formar enlaces dobles e triples, e  forman enlaces covalentes, que son estables e con moita enerxía , os bioelementos secundarios, que así se denomina aos que forman parte sales minerais que se diferencian en indispensables e variables; e os oligoelementos. Os bioelementos permiten formar biomoléculas, que son as moléculas que forman os seres vivos. Dos 92 átomos naturales, só 27 pertencen ao grupo dos bioelementos. Algunos bioelementos secundarios foron seleccionados en función da súa abundancia na auga do mar, onde presumiblemente tivo lugar a orixe da vida.

Saquei a información de varias páxinas web: Wikipedia, bionova.org…

Publicado en Bioloxía 1º Bacharelato | Deixa un comentario

BIOELEMENTOS

Son elementos químicos que forman parte de todos os seres vivos, só algúns destos elementos cambian. Divídense en tres categorías:

Primarios:  constitúen o 96% da masa total. Son o carbono (C), o hidróxeno (H), o oxíxeno (O), o nitróxeno (N) e o fósforo (P).

Algunhas das propiedades físico-químicas que os fan idóneos son:

  • Formar enlaces covalentes compartindo electrones.
  • O (C, N e O) comparten mais dun par de electrones, formando enlaces dobres e triples que lles da unha versatilidade para formar o enlace químico.
  • Os seus enlaces son estables porque son os elementos máis lixeiros.

Secundarios: Constitúen o 4 % dos seres vivos, desempeñan funciones vitais para o funcionamento do organismo. Son o magnesio (Mg), o cloro (Cl), o potasio (K), o sodio (Na) e o calcio (Ca).

Oligoelementos (o resto): Constitúen o 0,1% dos seres vivos. Están presentes en cantidades moi pequenas, pero cumplen funciones esenciales dentro de los seres vivos. Os principales son el hierro, el cobre, el zinc, el silicio, el yodo, el magnesio y el flúor. O máis importante é o ferro.

 

 

Fuentes:

http://www.salonhogar.com/ciencias/biologia/bioelementos/bioelementos.htm

https://www.caracteristicass.de/bioelementos/

https://definicion.de/bioelementos/

https://www.google.es/search?q=bioelementos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia98zttPLdAhUQdxoKHSjADaYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=wJ8npEnNpvcJAM:

 

Andrea Mariño e Ana Paula 

 

 

 

Publicado en Bioloxía 1º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

BIOELEMENTOS

Denomínanse bioelementos a aqueles elementos químicos que forman parte dos seres vivos o 99% da masa da maioría das células está constituída por catro elementos: Carbono (C), Hidróxeno(H), Osíxeno(O), e por último Nitróxeno(N) que son moito máis abundantes na materia viva que na codia terrestre. Pódense agrupar en tres categorías :

1. Biolementos primarios ou principais: C. H. O. N. son os elementos primarios da materia viva constitúen o 95 % da masa total. As propiedades  físico-químicas que os fan idóneos.

2. Bioelementos secundarios: S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl. Encontrámolos formando parte de todos os seres vivos, nunha proporción de 4,5 %.

3.  Oligoelementos: Denomínanse así ao conxunto de elementos químicos que están presente nos organismos en forma vestixial pero que son indispensables para o desenrolo harmónico do organismo.

Andrés Alejandro Pacheco Castillo 1º Bacharelato A

Gonzalo Taboada García

 

 

 

 

Publicado en Bioloxía 1º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

Bioelementos

Os bioelementos son os compoñentes orgánicos que forman parte dos seres vivos.

Bioelementos principais

Son o osíxeno, o carbono, eo hidróxeno e o nitróxeno. Constituen o 95% da masa dos seres vivos. Casi todo o corpo está formado por estos catro elementos.

Bioelementos secundarios

Son o calcio, o fósforo, o cloro, o potasio, o sodio e o magnesio.

Constituen o 4% da masa dos organismos vivos e  encontranse en diversos lugares, cumplindo funcións específicas. Por exemplo, o calcio forma parte dos osos, ou magnesio está presente na clorofila das plantas.

Oligoelementos

Están presentes en cantidades pequenas, pero cumpren funcións esenciales dentro dos seres vivos. Os principais son o ferro, o zinc, o yodo, omagnesio e o flúor.

Aquí vos incluo un video onde se explica ben a clasificacion dos bioelementos

Información extraida da universidade de Hidalgo e de https://www.caracteristicass.de/bioelementos/

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

Bioelementos

¿Que son os biolementos?

Os bioelementos son os átomos que compoñen a materia viva, exclusivos e indespensables.

Hainos de tres tipos:

  • Primarios: Son os máis abundantes de todos, o 96,2% da composición de todos os organismos. Trátanse dos CHONPS. Son indespensables para formar as biomoléculas, elementos tamén fundamentais da materia viva. Resultado de imagen de chonps
  • Secundarios: Este tipo de biolementos son necesarios para a vida das células, aínda que aparecen en pequenas cantidades (máis ou menos un 3%) e en diferentes proporcións segundo o tipo de organismo. Os máis transcendentes deste tipo son o Ca, o Mg, o Na, o K e o Cl.
  • Oligoelementos: Atópanse nos organismos en proporcións ínfimas (menos do 0,1%), pero a pesar disto son indespensables para o bo funcionamento, debido a súa función catalizadora. Non todos os oligoelementos forman parte de todos os organismos.

Resultado de imagen de oligoelementos

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: Apuntamentos dados na clase.

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado , | Deixa un comentario

Bioelementos

Esta semana vamos a estudar e comentar dunha maneira, que espero que sexa concisa, os bioelementos:

Estos constitúen os seres vivos, pero só 25 dos 70 elementos químicos son indiensables para todos os organismos e segundo a súa presenza son:

  • Bioelementos primarios: estos son indispensables para formar as biomoléculas orgánicas e constitúen máis do 95% en peso do total da materia viva e estos serían as denominadas CHONPS.
  • Bioelementos secundarios: estos son necesarios para a vida da célula pero aparecen en pequenas cantidades(4.5%), os máis destacados son: Ca, Na, K, Mg e Cl.
  • Oligoelementos: estos son os que están en menos dun 0.1% nos organismos, pero son impresindibles para o correcto funcionamento deste xa que a súa función é catalizadora (Fe, Mn, Cu, Co…)

Para máis información:

https://es.wikipedia.org/wiki/Bioelemento

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n2/e2.html

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado , | Deixa un comentario

Bioelementos

Os bioelementos son os elementos químicos presentes en todos os seres vivos.

Dependendo da proporción dos elementos nos seres vivos os bioelementos clasifícanse en:

Bioelementos Primarios:Estes biolementos son indispensables para formar as biomoléculas orgánicas (glícidos,lípidos,ácidos nucleicos e proteínas).Constitúen o 96% da materia viva,os biolementos primarios son o carbono, o hidróxeno,o osíxeno,o nitróxeno,o fósforo e o xofre.

Resultado de imagen de bioelementos

 

 

 

 

 

 

Bioelementos Secundarios:Estes están en menor proporción,un 3%, e atópanse en forma iónica,os máis importantes son o calcio,o sodio, o potasio,o magnesio e o cloro.

Oligoelementos: Están nunha proporción moi baixa, inferior ó 0,1%, pero siguen sendo esenciais para o bo funcionamento do organismo. A función da maioría dos oligoelementos é catalizadora. Non todos os oligoelementos forman parte de todos os seres vivos. Os oligoelementos máis comúns son o ferro,o manganeso,o cobre,o zinc,o flúor,o iodo e o litio.

Bibliografía: Wikipedia e apuntamentos de bioloxía.

 

 

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado , , | Deixa un comentario

Bioelementos

O tema a tratar hoxe é “os bioelementos” xa que lles dedicamos varias clases pola súa importancia.

Os bioelementos son os elementos químicos presentes nos seres vivos. A materia viva está composta por moitos elementos da Terra menos os gases nobles. Combinados forman biomoléculas (glícidos, proteínas…). Atendendo ás proporcións nas que se atopan nos seres vivos clasifícanse en:

-Bioelementos primarios: Constitúen máis do 95% da materia viva e son imprescindibles. Son o carbono, osíxeno, hidróxeno, nitróxeno e o fósforo.

-Bioelementos secundarios: Son necesarios para a vida das células e aparecen en pequenas cantidades en todos os organismos. Constitúen o 3% dos seres vivos. Son o sodio, calcio, magnesio, cloro e o potasio.

-Os oligoelementos: Atópanse no organismo nun 0,1% . Son esenciais para o bo funcionamento deste. A carencia continuada dalgún pode producir trastornos graves incluso letais. Teñen maioritariamente funcións catalizadoras. Son o ferro, manganeso, cobre, cobalto, iodo…Resultado de imagen de bioelementos esquema

Información: Apuntamentos.

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

Bioelementos

Bos días, hoxe vou falar dos bioelementos:

Que son elemento químicos presentes nos seres vivos, inda que non exclusivos, posto que tamén están presentes na natureza. Tan só 25 son esenciais e indispensábeis en todos os organismos. Os bioelementos clasifícanse es distintos grupos dependendo a súa abundancia:

-Bioelementos primarios. Son seis: C, H, O, N, P e S. Constitúen o 96,2% en peso do total da materia viva. Chámanse primarios porque resultan imprescindíbeis para a formación de biomoléculas(Glícidos, Lípidos, Proteínas e Ácidos nucleicos), fundamentais da materia viva.

-Bioelementos secundarios. Son: Ca, Na, K, Mg e Cl. Constitúen o 3% en peso dos seres vivos. Son necesarios para a vida da célula e aparecen en pequenas cantidades en todos os organismos.

-Oligoelementos. Os máis comúns son: Fe, Mn, Cu, Co, Zn, F, I, Li, Si, Se, V, Mo, B, Br, Cr e Al. Atópanse nos organismos nunha proporción inferior ao 0,1% e son esencias para o bo fundamento deste(función catalizadora).

 

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

Bioelementos

Neste artigo vou a falar sobre os bioelementos e das biomoléculas.

Os bioelementos son os elementos maioritarios da materia viva , constitúen o 95% da masa total e son indispensables para a vida e para formar biomoléculas. Os bioelementos primarios son o carbono, o hidróxeno, o osíxeno, o nitróxeno, o fósforo e as veces aparece o xofre. Os bioelementos únense formando biomoléculas que son as seguintes:

Glícidos:  Compostos químicos orgánicos que conteñen xeralmente osíxeno, hidróxeno e carbono.  Dividense en monosacáridos, disacáridos e polisacáridos.

Lípidos: Os lípidos son un grupo moi heteroxéneo de compostos organicos, constituídos por carbono, hidróxeno e osíxeno principalmente.

Proteínas:  As proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que estan unidos por un tipo de enlaces coñecidos como enlaces peptídicos.

Ácidos nucléicos: Existen dous tipos de ácidos nucleicos; o ADN (ácido desoxirribonucleico)

)Resultado de imagen de acidos nucleicos

e o ARN (ácido ribonuceleico)

Imagen relacionada

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario