Estrutura do interior da Terra

Estrutura do Interior da Terra
A Terra ten un diámetro de 12 756 quilómetros (7 972 millas). O  interior da Terra consta de rocha e de metal. Está feito de catro capas principais:
1) o núcleo interno: un núcleo sólido de metal de níquel e ferro (2 440 quilómetros de diámetro)
2) o núcleo externo: un núcleo fundido líquido de níquel e ferro.
3) o manto: denso e basicamente rocha de silicato sólida

4) a codia: material rochoso de silicato delgado

A temperatura no núcleo é máis quente que a superficie do Sol. Esta intensa calor proveniente do núcleo interno fai que o material existente no núcleo externo e no manto se despracen.

 

Comenta ampliando esta información….ademais pon unha ligazón para quen queira seguir informándose.

Acerca de nac812

Educador
Esta entrada foi publicada en CTMA 2º Bacharelato, Cultura científica 1º Bacharelato e etiquetada , , . Garda o enlace permanente.

47 Responses to Estrutura do interior da Terra

 1. carla1b di:

  A terra está composta por tres elementos físicos: a litosfera (elemento sólido), hidrosfera (elemento líquido) e a atmosfera (elemento gasoso). A combinación destes tres elementos é o que fai posible a vida no noso planeta.
  O estudo dos terremotos axudou a definir o interior da Terra e a distinguir tres capas principais dende a superficie avanzando en profundidade, dependendo da velocidade de propagación das ondas sísmicas que son: codia, manto e núcleo.

  http://pendientedemigracion.ucm.es/info/Astrof/users/ncl/lucia-crespo/Latierra.html

 2. melisa1b di:

  Capas principais da Terra:
  Codia: 70km de espesor, está composta principalmente por silicatos.
  Manto: 2900km de espesor, 85% do volumen terrestre. Está composta por ferro e magnesio.
  Núcleo: diámetro de 3600km, constituido por ferro e niquel.

  http://www.xatakaciencia.com/geologia/estructura-interna-de-la-tierra

 3. davidgon1b di:

  A Terra ten unha cortiza externa de silicatos solidificados, un manto viscoso, e un núcleo con outras dúas capas, unha externa sólidamente, moito máis fluída(en estado líquido) que o manto e unha interna sólida.Gran parte do noso coñecemento achega do interior da Terra foi inferido doutras observacións. Por exemplo, a forza da gravidade é unha medida da masa terrestre.Segundo a súa composición química, o planeta pode dividirse en cortiza, manto e núcleo (externo e interno); segundo as súas propiedades físicas defínense a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e o núcleo (externo e interno).
  Para máis información:
  https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Tierra

 4. evgeniy1b di:

  A corteza do planeta Terra é unha fina capa formada por placas ríxidas que se apoian sobre o manto superior. Xuntas forman a litosfera e flotan sobre a astenosfera, unha capa de materiais quentes e pastosos que, ás veces, saen por unha greta formando volcáns.

  http://www.astromia.com/solar/estructierra.htm

 5. anton1b di:

  A parte sólida máis externa do planeta é unha capa duns 100 km de espesor denominada litosfera,que está formada pola codia e a parte superior do manto.A litosfera atópase dividida en placas que están movéndose a razón duns 2 a 20 cm por ano impulsadas por correntes de conveción.
  http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/02Tierra/130PlacLit.htm

 6. mar1b di:

  Podemos estruturar a Terra en diferentes capas,atendendo a súa composición e a súa dinámica,é dicir,ao comportamiento destes materiais internos.
  Segundo a súa composición a Terra ten tres capas:codia,manto e núcleo (interno e externo).Estas capas diferenzáronse grazas as ondas sísmicas,porque a súa propagación depende do estado no que se encontra a composición.
  Segundo a súa dinámica:litosfera(ata os 200 km como máximo),manto sublitosférico e núcleo ou endosfera.Puideron diferenciarse grazas ao gradiente xeotérmico,que é o aumento da Terra según profundizamos.
  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido1.htm

 7. adrianbou1b di:

  Nas diversas capas da terra pódense encontrar grandes variacións de temperatura pasando dos 1500 graos no manto superior ata os 6000 graos no núcleo desta. Estes 6000 graos son o resultado do último estudo do núcleo.

  http://www.lavanguardia.com/ciencia/20130426/54371563365/el-centro-de-la-tierra-es-1-000-grados-mas-caliente-de-lo-que-se-creia.html

 8. sabela1b di:

  Estrutura do interior da Terra
  A Terra é un planeta do sistema solar que xira ao redor do sol e é o máis denso e o quinto maior dos oito planetas do sistema solar. A estrutura está formada por tres capas principais:
  -A codia: Ten un grosor de 7 a 30 quilómetros e está formada por elementos lixeiros, pricipalmente osíxeno e silicio. É unha capa pouco compacta separada do mant pola discontinuidade de Mohorovicic.
  -O manto: Exténdese ata os 2900 quilómetros e está formado por elementos máis pesados, sobre todo silicio e magnesio. Ditos elementos están máis compactados debido á presión. Esta capa está separada do núcleo por a discontinuidade de Gutenberg.
  -O núcleo: Ocupa o centro da Terra e está formado por metales, principalmente ferro e algúns elementos máis lixeiros, coma azufre ou silicio.

 9. andreacha1b di:

  As investigacións realizadas sobre a velocidade e o traslado das ondas sísmicas a través do planeta demostraron que a Terra está dividida fundamentalmente en tres capas principais:
  -Corteza: capa máis externa da Terra, está composta de silicatos.
  -Manto: ten un espesor moi grande, está composto por minerais de ferro e magnesio.
  -Núcleo: está constituído de ferro e níquel. Componse de dúas partes, núcleo externo, que está fundido e núcleo interno, que é sólido.
  http://www.xatakaciencia.com/geologia/estructura-interna-de-la-tierra

 10. alejandra1b di:

  Un terremoto ou sismo é un fenómeno de vibración brusca e pasaxeira da codia da Terra, orixinado por movementos subterráneos de placas rochosas, de actividade volcánica ou por movementos de gases no interior da Terra, principalmente metano.

  Para máis información consulta este enlace:
  https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto

 11. agustina1b di:

  A codia é a capa máis fina e heteroxenea da Terra. Nela pódense apreciar dous tipos de codia:Codia continental e codia oceánica.
  Acodia continental é a máis grosa e está formada por rochas plutónicas e metamórficas.
  A codia oceánica é moito máis fina e homoxénea.Está formada por catro niveles.

  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido1.htm

 12. sergio1b di:

  A Terra ten un diámetro duns case 13.000 quilómetros, ademais consta dunhas series de capas:
  – O núcleo interno(1.275 km), que está composta por níquel e ferro en estado sólido ademais irradia(6.650 °C) continuamente un calor intenso hacia fóra, a través das diversas capas concéntricas que forman la porción sólida del planeta.
  – O núcleo externo(2.225km), seus materiais están en estado líquido debido ao calor que irradia.
  – O manto(2.900km), se pode clasificar en manto superior e manto inferior. O manto superior, alberga materiais tan diversos como o ferro e silicatos de magneso. O manto interior,alberga unha mezcla de óxidos de magneso, ferro e silicio.

  http://www.astromia.com/solar/estructierra.htm

 13. lia1b di:

  A Terra está formada por rochas,materiais solidos compostos de minerais que son de orixe natural.
  Tipos de rocas:
  Ígeneas: Se forman no interior da terra a partir do magma, que saíron a superficie polas erucións dos bolcans.
  Metmorficas: A sua orixe se encontra noutro tipo de rocas pero debido as altas presións súa composición se modificou.
  Sedimentarias:Se forman a partir das particulas soltas e exqueletos de animais.

  http://www.geoenciclopedia.com/estructura-interna-de-la-tierra/

 14. rafael1b di:

  O manto da Terra ten uns 3000 quilómetros de espesor e é unha rexión de rocha densa moi quente. Mantense prácticamente en estado sólido debido a gran presión que exerce a corteza superior. Non hai unha continuidade entre a corteza e o manto, esta é coñecida como a discontinuidade de Mohorovicic. A zona intermedia entre a corteza e o manto separa os materiais con menor densidade da corteza dos materiais con maior densidade do manto

  … via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/ciencia/manto-terrestre.php

 15. pabloma1b di:

  A estrutura da Terra podería establecerse segundo dous criterios diferentes. Segundo a súa composición química, o planeta pode dividirse en cortiza, manto e núcleo (externo e interno); segundo as súas propiedades físicas defínense a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e o núcleo (externo e interno).

  https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Tierra

 16. lia1b di:

  A Terra está formada por rochas, materiais solidos compostos de minerais que son de orixe natural.
  Tipos de rochas:
  Ígneas: Se forman no interior da terra a partir do magma, que saíron a superficie polas erucións dos volcans.
  Metmorficas: A súa orixe se encontra noutro tipo de rochas pero debido as altas presións súa composición se modificou.
  Sedimentarias:Se forman a partir das particulas soltas e exqueletos de animais.