2º Xeoloxía 3º trimestre

A.Visualizar o vídeo.


B.Preparar presentación:

.-Só 1 frase/diapositiva e 1 imaxe.

.- Explicar a historia xeolóxica de:

.-Orixe Placa Ibérica (Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico, Terciario) e evolución do Atlántico- Cantábrico (apertura, rotación placa Ibérica colisión placa africana) Mediteráneo. (apertura).
.-Iberia (dominio Alpino placa Ibérica menos zona Bética, oróxeno alpino, concas, elevación Pirineos, Cordilleira Ibérica…),

.-Cordilleira Béticas :Illas Baleares, zonas externas ( zona prebética, zona subbética) e internas  Bética sentido estricto, dorsal Bética, Unidade Campo Gibraltar).

.-Canarias (orixe e evolución tectónica, Complexo Basal e rochas características, formacións de vulcanismo subáreo…),

.-Macizo Hespérico ou Ibérico: zona centro- ibérica (materiais precámbricos, , Macizo Galaico-portugues ,cadea Hercínica, dominio Varisco., complexos catazonais..),

 

.-Incluír información dos seguintes estándares:
B9.1. Principais dominios xeolóxicos da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias.
B9.1. Coñecer e identificar os principais dominios xeolóxicos de España: Varisco, oróxenos alpinos, grandes concas e Illas Canarias.
XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos.

B9.2. Principais eventos xeolóxicos na historia da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias: orixe do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo, e formación das principais cordilleiras e concas.
B9.2. Explicar a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da península, as illas e os mares que as rodean.
XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza a tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da península, as illas e os mares que as rodean.

B 9Evolución xeolóxica de Galicia no marco da tectónica de placas. Unidades paleoxeográficas de Galicia.
B9Explicar a xeoloxía de Galicia como parte do dominio Varisco, resultado da historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas.
XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais dominios xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas.

 

Acerca de nac812

Educador
Esta entrada foi publicada en Xeoloxía 2º Bacharelato e etiquetada , , . Garda o enlace permanente.

Os comentarios están pechados.