Bio18. Replicación

A replicación do ADN é o proceso de producir dúas réplicas idénticas a partir dunha molécula orixinal de ADN. Este proceso biolóxico ocorre en todos os organismos vivos e é a base da herdanza biolóxica. Na replicación interveñen moitos encimas.

Visualiza o vídeo e comenta as ideas  principais.


Acerca de nac812

Educador
Esta entrada foi publicada en Bioloxía 2º Bacharelato e etiquetada . Garda o enlace permanente.

8 Responses to Bio18. Replicación

 1. alvarogran2bio di:

  A reduplicación do ADN comeza coa apertura da dobre cadea do mesmo,grazas á helicasa. Debido a que unha cadea sirve de molde, chamamos a este preceso semiconservativo. Na cadea molde 3` 5` a ADN polimerasa pode agregar nucleótidos de forma continua mentres que, na cadea con dirección 5`3`non pode replicarse en forma continua ( chamámola retardada). Debido a esto,nesta cadea, a ADN polimersa III sintetiza fragmentos de ADN denominados de Okazaki,ata encontrarse co primer seguinte. DEesois disto, a ADN polimerasa I remove o primer agregando ADN no seu remplazo.

 2. marta2bio di:

  A replicación do ADN divídese en tres fases:
  A primeira é a fase de iniciación. Nesta fase desenrólase e ábrese a dobre hélice. Múltiples copias dunhas proteínas específicas chamadas ADN A únense a zonas concretas da orixe de replicación (punto oriC) e enrolan o ADN ao seu redor para formar un gran complexo ADN-proteína. Cando a dobre hélice se abre, produce o desenrolo nesa zona, a acción de enzimas como xirases e topoisomerases evita as tensións, e rompe e solda de novo a hélice de ADN. As proteínas SSB únense ás cadeas molde, impide que se volvan enrolar e deixan libre a parte da cadea que leva ás bases. Arredor do punto oriC, formouse unha burbulla de replicación, na que hai dúas zonas con forma de Y, denominadas forcadas de replicación, onde se van sintetizar as novas cadeas de ADN. A replicación é bidireccional.

 3. lauragon2bio di:

  A replicación é a duplicación do ADN. Trátase dun mecanismo de replicación semiconservativa xa que a partir de cada unha dúas cadeas do ADN fórmase unha nova. Ten lugar en diferentes etapas e eu comentarei a primeira:
  Fase de inicicación: é o desenrolo e a apertura da dobre hélice. Traballan aquí as proteínas ADN que se unen ás zonas de orixe e forman a complexo ADN-proteína. Provocan a apertura para facilitar a entrada ás demais proteínas, este complexo únese a unha helicase, enzima que vai rompendo os enlaces de Hidróxeno entre as bases nitroxenadas. Tamén inflúen outras proteínas como as xirases que evitan tensións no desenrolo. As proteínas SBB únense ás cadeas molde, impiden que se volvan a enrolar e deixan libre a parte da cadea que leva as bases. No lugar de orixe da replicación formouse unha burbulla de replicación (forcadas) onde se van a sintetizar novas cadeas. Esta esténdese ao longo dos cromosomas nos dous sentidos (bidireccional).

 4. isabel2bio di:

  A replicación de ADN é un mecanismo semiconservativo que permite ao ADN duplicarse.
  Para explicar a replicación, o primeiro que hai que facer é definir a estrutura do ADN: é unha molécula de dúas cadeas enroladas sobre sí mesmas formando unha dobre hélice (Watson e Crick), que están formadas por bases nitroxenadase que son complementarias entre sí (A-T,G-C).
  Na replicación unha enzima abre a cadea de ADN como se de unha cremalleira se tratase (rompe os pontes de hidróxeno entre as bases nitroxenadas). Cada hebra servirá como molde para a formación da réplica(complementariedade das bases), a cal formarase en sentido 5´-3, sendo nunha hebra de forma ràpida e fluída e a outra lenta e a cachos.
  Finalmente, outra enzima une cada par de cadeas e as enrola, formando dous ADN iguais.

 5. anton2bio di:

  Este vídeo trata de como se produce a replicación do ADN, esta replicación producese no núcleo celular da seguinte forma:
  Unha heliclasa vai separando a cadea de dobre hélice como se fose unha cremalleira e ao separarse a cadea vanselle unindo proteinas que posteriormente irán formando novo ADN complementando as bases nitroxenadas que se teñen nesa cadea, pero eso pasa só nunha rama das cadeas xa que a outra vai mais despacio.

 6. daniel2bio di:

  A replicación do ADN é un proceso semiconservativo polo cal o ADN se duplica, formando dúas novas moléculas de ADN compostas, cada unha, por unha hebra da cadea orixinal e unha hebra complementaria nova. Na replicación unha enzima ocúpase de abrir a cadea de ADN rompendo as pontes de hidróxeno que se formaran entre as bases nitroxenadas. Unha vez esta cadea esté aberta, cada hebra actuará como molde para que se forme a nova hebra e conseguir a replicación. Este proceso ocorre nas dúas hebras primarias. A diferenza entre as dúas hebras orixinais é que unha ten o proceso de replicación fluída no sentido 3´-5´, mentres que na cadea en sentido 5´-3´ a replicación se produce de maneira discontinua e en anacos separados.

 7. raul2bio di:

  A replicación é un mecanismo que permite ao ADN duplicarse(sintetizar unha copia idéntica).
  Podemos definir a estrutura do ADN como unha dobre hélice enrolada sobre si mesmas(é unha molécula de dúas cadeas)(Modelo de Watson e Crick)
  No proceso de replicación,unha enzima(a helicasa)abre a cadea(rompendo as pontes de hidróxeno entre as bases nitroxenadas) e,cada unha de estas cadeas individuais será un molde para a formación das outras dúas cadeas complementarias que se unirán a as cadeas que se separaron.Estas novas cadeas complementarias crearanse en sentido 5′-3′,esta formarase de maneira moi rápida e fluída e 3′-5′,esta outra de maneira lenta,pouco a pouco e por partes.
  Para pór final a este proceso,outra enzima enrola as cadeas e forma dous ADNs iguais

 8. eva2bio di:

  A replicación ou replicación semiconservativa é un proceso que ten lugar na fase S da interfase. Neste proceso duplícase o ADN.
  A replicación comeza cando unha enzima abre a cadea de ADN rompendo as pontes de hidróxeno entre as bases. A ADN polimerase recorre as cadeas molde en sentido 5′-3′, e vai unindo nuclótidos no extremo 3′ ata que se forman as cadeas replicadas, estas novas cadeas fórmanse tamén en direción 5′-3′. Hai que ter enconta que as cadeas de ADN son antiparalelas, polo que a pesar de ir as dúas en sentido 5′-3′, fano en sentido oposto. O proceso remata cando outra enzima enrola os dous novos pares de cadeas, formando dous novos ADNs iguais.