Actividade: Enlaces dos ácidos nucleicos

 1. ¿Cales son os compoñentes dos nucleótidos? Indica que enlaces poseen e como se forman.
Esta entrada foi publicada en Bioloxía 2º Bacharelato e etiquetada . Garda o enlace permanente.

4 Responses to Actividade: Enlaces dos ácidos nucleicos

 1. lucia2bac di:

  Os nucleótidos están fromados por bases nitroxenadas, pentosas e ácido fosfórico. Posúen enlace N-glucosídico e enlace fosfodiéster. O N-glucosídico fórmase entre un -OH e un composto aminado, o enlace fosfodiéster fórmase entre un grupo hidroxilo (OH-) no carbono 3′ e un grupo fosfato no carbono 5′ do nucleótido entrante.

 2. pedro2bac di:

  Os nucleótidos están formados por un grupo fosfato (H3PO4), unha base nitroxenada (A, C, G, T ou U) e un monosacárido de 5 carbonos (unha pentosa) que pode ser ribosa ou desoxirribosa.

  Unha pentosa únese coa base nitroxenada mediante un enlace N-glucosídico, formando un nucleósido. Este enlace lévase a cabo entre o C1′ da pentosa e o N que ocupa a posición 1 na base pirimidínica, e o N da posición 9 das bases púricas, con pérdida dunha molécula de auga.

  Dispois de formarse o nucleósido tense que enlazar un ácido fosfórico para formar o nucleótido mediante o enlace fosfodiéster. Os nucleótidos se forman pola esterificación da pentosa dun nucleósido cun ácido fosfórico, desprendendo unha molécula de auga. A unión prodúcese entre calquera hidroxilo da pentosa (xeralmente das posicións 3′ ou 5′) mediante un enlace fosfodiéster co ácido fosfórico. Algúns nucleótidos están unidos a dous ou máis grupos fosfatos.

 3. lia2bac di:

  Os compoñentes dos ácidos nucleicos son: unha pentosa que pode ser ribosa ou desoxiribosa, un ácido fosfórico e unha base nitroxenada que pode ser adenina, guanina, timina, citosina e uracilo. Para unir unha pentosa con unha base nitroxenada untilizamos o enlace N-glicosídico que se da entre o -OH do carbono-1′ da pentosa e dependendo do tipo de base co nitróxeno-1(pirimidinas) ou co nitróxeno-9 (puricas) formando así un nucleósido; para unir ese nucleósido a un ácido fosfórico utilizamos un enlace ester fosfórico que se da entre o -OH do carbono-5′ o co carbono-3′ da pentosa e únese ao fosfato formando así os nucleótidos.

 4. antia2bac di:

  Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está formado por tres compoñentes : unha base nitroxenada, unha pentosa e un ácido fosfórico.
  – Ácido fosfórico : aporta un carácter ácido ao nucleótido.
  – Pentosa : son ribosas cicladas na súa forma de furanosa. Os carbonos da ribosa enuméranse de 1′ a 5′ en sentido horario.
  – Base nitroxenada : son moléculas heterocíclicas, aromáticas e planas, moi apolares, as que derívanse do anel de purina chámanse púricas ( Adenina e Guanina ) e as que derivan do anel de pirimidina chámanse pirimidínicas (Citosina , Uracilo e Timina).

  O nucleósido orixínase mediante a formación dun enlace N-glucosídico entre o OH do C-1′ da pentosa e o N-1 das pirimidinas e o N-9′ das púricas.
  Os nucleótidos obtense cando únese un ácido fosfórico ao nucleósido mediante a formación dun enlace éster fosfórico có OH do C-5′ da pentosa.