Avaliación 3º Trimestre: Cultura científica.

Preparar  para exame todos os temas dos estándares non superados. Temas: 7,8,9.

Exame recuperación 3º trimestre maio.

Teñen que recuperar: Ismael Aguiar,e  os que non presentaron tarefas.

Exame recuperación  curso  xuño.

PARTE A : 70%: Proba escrito. Formato póster:

CCIB1.1.1.    Analiza    un    texto    científico    e    valora    de    forma    crítica    o    seu    contido.

CCIB1.1.2.    Presenta    información    sobre    un    tema    tras    realizar    unha    procura    guiada    de    fontes    de    contido    científico,    utilizando    tanto    os    soportes    tradicionais    como    internet

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusión.

Recuperación parte A: mediante traballo  Dossier de Noticias de prensa sobre biotecnoloxía e Informática. Presentar 10 noticias de prensa/internet  con as súas referencias, comentadas (a bolígrafo) nun mínimo de 20 líneas cada unha. Prazo 29 de maio.

Teñen que recuperar:  1º A: Pablo Andrade,  Jorge Barreiro,  Daniel Ondina.

1ºB:   Pedro Ferrer,

Parte B + C: 30%

PARTE B : Actividades biotecnoloxía

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección e conservación de embrións.

CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos.

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais.

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e sociais.

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso.
CSC.

Recuperación parte B mediante actividades do libro: (a bolígrafo): xa rematado prazo.

Parte C. Actividades aula informática

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño e capacidade de proceso.

CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un.

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital.

CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de satélites GPS ou GLONASS.

CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil.

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación.

CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que lle poden ofrecer ás persoas usuarias.

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade.

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen.

CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións que se barallan.

CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de internet.

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais.

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, contrasinal, etc.

Recuperación parte C mediante actividades do libro: 

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Avaliación 3º Trimestre: Cultura científica.

Benvidos/as, Orí

Ola 

Saúdos dende o IES UNIVERSIDADE LABORAL de Culleredo

Queremos abrir a porta do Instituto e amosaros nestas páxinas o noso traballo no ámbito das  ciencias.

Queremos ser conscientes de que somos parte de Gaia, coñecer para poder comprender e amar o mundo que nos rodea do que somos parte.

Este blog é froito do traballo en equipo levado a cabo entre o alumnado co que teño a sorte de compartir esta experiencia educativa que se iniciou en setembro de 2010. Investiga nas categorías aquelas que máis te interesan: cultura científica, Tics, etc.

 

Nacho V

Educar é esa palabra madura, viaxeira,

Que se enche de significados nos camiños.

Que nace do compromiso.

Que explora camiños de dentro-sentir-pensar

cara a fóra-dicir.

 

 

Publicado en BENVIDA, EDUC-ARTE, EXPERI-MENTA, OPINA, PARA COMEZAR, Xeral, Xeral | Etiquetado | 3 Comentarios

PARA COMEZAR

1.-O traballo co blog valorarase cun mínimo do 10% da nota.

2.- Publicarase en galego, para traballar a competencia lingüística.

3.- ortografiaTer especial coidado coa ortografía, redactar ben e non copiar textos enteiros, revisar o texto antes de mandalo.

4.- Primeiro ler o apartado titoriais,     que explica como facer post, insertar enlaces, colgar imáxes…

5.-Acompaña o texto con imaxes, fotos para que quede mellor o blogue. Ter coidado coas imaxes e/ou vídeos que requiran autorización do/a autor/a.

6.- Tentar ser precisos/as, escribir sempre entre 130 palabras e máximo de 16 líneas, para facer referencia a un texto ou unha información máis longa insertar un enlace.

7.- Por as fontes de onde sacades a información (por exemplo Xornal 07/09/16)

8.- Non dar información personal como dirección, teléfono, etc.

9.- Respectarase en todo momento a os voso/as compañeiros/as e a calqueira persoa, evitando insultar. Podemos facer críticas construtivas e respectuosas.

10.- Poñer sempre a categoría da materia a que corresponde o voso artigo, e dous ou tres nomes na etiqueta.

11.-  Os artigos que non cumplan estes requisitos avaliaranse negativamente.

Publicado en BENVIDA, Cultura científica 1º Bacharelato, PARA COMEZAR, TIC 2º Bac | Etiquetado | 85 Comentarios

OPINA…PREGUNTA…..

¿ Que pensas das clases de ciencias/TIC de bacharelato?

Podedes deixar aquí calquera dúbida que teñades…en comentarios.

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, OPINA, TIC 2º Bac, Xeral | Comentarios desactivados en OPINA…PREGUNTA…..

Consulta as presentacións dos temas traballados na aula.

Prezados/as alumnos/as:

para consultar todas as presentacións dos temas tamén podedelo facer na seguinte ligazón:

http://www.slideshare.net/nac812/presentations

Publicado en Bioloxía 1º Bacharelato, Bioloxía 2º Bacharelato, CTMA 2º Bacharelato, Cultura científica 1º Bacharelato, Presentacións | Etiquetado | Comentarios desactivados en Consulta as presentacións dos temas traballados na aula.

PARA COMEZAR

1.- A PARTICIPACIÓN NO BLOG AVALIARASE POSITIVAMENTE.

2.- Publicarase en galego, para traballar a competencia lingüística.

ortografia

3.-Ter especial coidado coa ortografía, redactar ben e non copiar textos enteiros, revisar o texto antes de mandalo.

4.- Primeiro ler a guía no apartado blogueguia: Titoria,         que explica como facer post, insertar enlaces, colgar imáxes…

5.-Acompaña o texto con imaxes, fotos para que quede mellor o blogue. Ter coidado coas imaxes e/ou vídeos que requiran autorización do/a autor/a.

6.- Tentar ser precisos/as, escribir mínimo 130 palabras e  non pasar de 16 líneas, para facer referencia a un texto ou unha información máis longa insertar un enlace.

7.- Por as fontes de onde sacades a información (por exemplo Xornal 07/09/13)

8.- Non dar información personal como dirección, teléfono, etc.

9.- Respectarase en todo momento a os voso/as compañeiros/as e a calqueira persoa, evitando insultar. Podemos facer críticas construtivas e respectuosas.

10.- Poñer sempre a categoría da materia a que corresponde o voso artigo, e dous ou tres nomes na etiqueta.

Publicado en PARA COMEZAR, Xeral | Etiquetado | 64 Comentarios

probas

proba

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en probas

Queremos galego

http://youtu.be/VTzejIlqJEQ

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado , | Comentarios desactivados en Queremos galego

Notas traballos grupo 1b 3º trimestre

Aqui queda as catro primiras son os apartados, e a última a nota media.

https://drive.google.com/file/d/0B63NHXoaiNB1MzRLRV9OdW10SGc/view?usp=sharing

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Notas traballos grupo 1b 3º trimestre

Culci 7: Ubuntu

Comenta nun mínimo de 5 líneas que é Ubuntu.

¿Por quen está mantido UBUNTU?


Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Culci 7: Ubuntu

Culci·3 Ordenador

Actividade 3: Escribir un post explicando as partes dun ordenador. Lembra seguir as normas do blogue.

Actividade 4: Ler o titorial como 5.- Introducir e editar imaxes– Despois poñer no artigo anterior unha imaxe.

Actividades 5: O hardware e o software.Na informática podemos distinguir dúas partes: o hardware e o software.  Explica estes conceptos nun artigo.

Actividade 6: Facer unha presentación dalgunha parte do ordenador. Lembra presentar o artigo.

Actividade 7: Define que é unha CPU e  insire unha ligazón a unha páxina que nos explique máis cousas.

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Culci·3 Ordenador

Culci2A: Novas tecnoloxías

Ver esta curta en TIc para falar das novas tecnoloxías por vir (neste caso a  realidade aumentada) e a nova “definición” de privacidade coma un dos temas claves (e máis problemáticos) na nosa sociedade.

Comneta en 5 líneas a túa opinión.


Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, vídeos | Etiquetado | Comentarios desactivados en Culci2A: Novas tecnoloxías

Culci1A: A informática

A palabra informática, de orixe francesa, aparece no ano 1962 como combinación de dous termos: información e automática. A informática pode definirse como o tratamento automático da información por medio de computadores.... > Guia - Categorias > Galeria de Informatica > Moscatel Informática

Busca información e completa esta definición nunhas 5 líneas que inclúan  unha ligazón...

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Culci1A: A informática

Culci 3: Partes dun ordenador

O que tes a continuación son as partes básicas dun computador sinxelo:

 1. Microprocesador.
 2. Memorias.
 3. Tarxeta gráfica de vídeo.
 4. Tarxeta de son.
 5. Portos.
 6. Periféricos.
 7. Dispositivos de comunicación.
 8. Sistemas de almacenamento.
 9. Placa base.
 10. Caixa.
 11. MonitorComenta e explica as súas funcións…
Publicado en Sin categoría | Etiquetado | Comentarios desactivados en Culci 3: Partes dun ordenador

Culci2. Adobe

Crea un artigo cun vídeo sobre Adobe (5-6 min).

Preséntao en 1-2 líneas.

Pon 2 preguntas sobre o vídeo aos teus compañeiros/ss.

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Comentarios desactivados en Culci2. Adobe

Actividade saúde mental.

Enquisa actividade saúde mental.

 

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado , | Comentarios desactivados en Actividade saúde mental.