Benvidos/as, Orí

Ola 

Saúdos dende o IES Chan do Monte, de Marín.

Queremos abrir a porta do Instituto e amosaros nestas páxinas o noso traballo no ámbito das  ciencias.

Queremos ser conscientes de que somos parte de Gaia, coñecer para poder comprender e amar o mundo que nos rodea do que somos parte.

Este blog é froito do traballo en equipo levado a cabo entre o alumnado co que teño a sorte de compartir esta experiencia educativa que se iniciou en setembro de 2010. Investiga nas categorías aquelas que máis te interesan: cultura científica, Tics, etc.

 

Nacho V

Educar é esa palabra madura, viaxeira,

Que se enche de significados nos camiños.

Que nace do compromiso.

Que explora camiños de dentro-sentir-pensar

cara a fóra-dicir.

 

 

Publicado en BENVIDA, Bioloxía 1º Bacharelato, Bioloxía 2º Bacharelato, CTMA 2º Bacharelato, Cultura científica 1º Bacharelato, EDUC-ARTE, EXPERI-MENTA, OPINA, PARA COMEZAR, TIC 2º Bac, Xeoloxía 2º Bacharelato, Xeral, Xeral | Etiquetado | 1 Comentario

PARA COMEZAR, pautas

1.-O traballo co blog valorarase  na nota.

2.- Publicarase en galego, para traballar a competencia lingüística.

3.- ortografiaTer especial coidado coa ortografía, redactar ben e non copiar textos enteiros, revisar o texto antes de mandalo.

4.- Primeiro ler o apartado titoriais,     que explica como facer post, insertar enlaces, colgar imáxes…

5.-Acompaña o texto con imaxes, fotos para que quede mellor o blogue. Ter coidado coas imaxes e/ou vídeos que requiran autorización do/a autor/a.

6.- Tentar ser precisos/as, escribir sempre entre 130 palabras e máximo de 16 líneas, para facer referencia a un texto ou unha información máis longa insertar un enlace.

7.- Por as fontes de onde sacades a información (por exemplo Xornal 07/09/16)

8.- Non dar información personal como dirección, teléfono, etc.

9.- Respectarase en todo momento a os voso/as compañeiros/as e a calqueira persoa, evitando insultar. Podemos facer críticas construtivas e respectuosas.

10.- Poñer sempre a categoría da materia a que corresponde o voso artigo, e dous ou tres nomes na etiqueta.

11.-  Os artigos que non cumplan estes requisitos avaliaranse negativamente.

12.- Nos comentarios dos artigos:  Por sempre unha opinión persoal.  Explicar os conceptos para facilitar a comprensión. Xustificar o expresado sempre cun PORQUE…. entre 5- 10 líneas.

Publicado en BENVIDA, Bioloxía 1º Bacharelato, Bioloxía 2º Bacharelato, Cultura científica 1º Bacharelato, PARA COMEZAR, TIC 2º Bac, Xeoloxía 2º Bacharelato, Xeral | Etiquetado , | 25 Comentarios

Consulta as presentacións dos temas traballados na aula.

Prezados/as alumnos/as:

para consultar todas as presentacións dos temas tamén podedelo facer na seguinte ligazón:

http://www.slideshare.net/nac812/presentations

Publicado en Bioloxía 1º Bacharelato, Bioloxía 2º Bacharelato, CTMA 2º Bacharelato, Cultura científica 1º Bacharelato, Presentacións, Xeoloxía 2º Bacharelato, Xeral | Etiquetado | Comentarios desactivados en Consulta as presentacións dos temas traballados na aula.

OPINA…PREGUNTA…..

¿ Que pensas das clases de ciencias/TIC de bacharelato?

Podedes deixar aquí calquera dúbida que teñades…en comentarios.

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, OPINA, TIC 2º Bac, Xeral | Comentarios desactivados en OPINA…PREGUNTA…..

PARA COMEZAR

1.- A PARTICIPACIÓN NO BLOG AVALIARASE POSITIVAMENTE.

2.- Publicarase en galego, para traballar a competencia lingüística.

ortografia

3.-Ter especial coidado coa ortografía, redactar ben e non copiar textos enteiros, revisar o texto antes de mandalo.

4.- Primeiro ler a guía no apartado blogueguia: Titoria,         que explica como facer post, insertar enlaces, colgar imáxes…

5.-Acompaña o texto con imaxes, fotos para que quede mellor o blogue. Ter coidado coas imaxes e/ou vídeos que requiran autorización do/a autor/a.

6.- Tentar ser precisos/as, escribir mínimo 130 palabras e  non pasar de 16 líneas, para facer referencia a un texto ou unha información máis longa insertar un enlace.

7.- Por as fontes de onde sacades a información (por exemplo Xornal 07/09/13) e procura que non sexan en exclusiva Wikipedia.

8.- Non dar información personal como dirección, teléfono, etc.

9.- Respectarase en todo momento a os voso/as compañeiros/as e a calqueira persoa, evitando insultar. Podemos facer críticas construtivas e respectuosas.

10.- Poñer sempre a categoría da materia a que corresponde o voso artigo, e dous ou tres nomes na etiqueta.

Publicado en Bioloxía 1º Bacharelato, Cultura científica 1º Bacharelato, PARA COMEZAR, Xeral | Etiquetado , | 64 Comentarios

RESPIRACIÓN-DEPORTE

A respiración é a función prioritaria e vital para a supervivencia de todo ser vivo, e tamén para o noso rendemento deportivo. Respiramos unhas 25.000 veces ao día, nun proceso que ten dúas etapas: a inspiración do osixeno e a espiración do dióxido de carbono. Poden existir varias formas de inspirar e expirar e distintas combinacións entre:

Nasal

Bucal
Naso-bucal
Buco-bucal
Naso-nasal

Durante a práctica deportiva tense tendencia a manter a concentración máis sobre o esforzo que sobre a respiración. A respiración aumenta para permitir que haxa máis osíxeno no organismo e para que, desta forma, increméntese a produción de enerxía indispensable para realizar un exercicio físico. En situación de exercicio moi intensa, a frecuencia respiratoria pode chegar a 40-50 respiracións por minuto e o volume mobilizado en cada respiración sitúase ao redor de 3-4 litros. Na intensidade máxima de exercicio mobilízanse entre 120 e 200 litros por minuto. Estes valores varían loxicamente en función da talla corporal e das características individuais.

EFECTOS DUNHA RESPIRACIÓN INCORRECTA

Os efectos dunha respiración incorrecta son o afogo e tamén enroxecemento. Cando un deportista afógase é consecuencia dun aumento da concentración de CO². É moi importante expirar prolongadamente e non bloquear a respiración. A espiración debería ser dúas veces máis longa que a inspiración. A glicosa transfórmase en acido láctico xa que non hai suficiente osixeno. O músculo acidifícase, vólvese ríxido e as súas contraccións altéranse, polo que poden producirse cambras ou contracturas ou mesmo rachos musculares.

Resultado de imagen de respiracion y deporte

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

Respiración deporte

A respiracion é un dos procesos máis esquecidos en moitas actividades relacionadas co deporte, pero non poe iso é menos importante. Por respiración se entende o proceso polo que entre osíxeno ao noso organismo e sale dioxido de carbono polo mesmo.

A capacidade pulmonar e innata, e dicir, non se pode incrementar a capacidade dos pulmóns, pero si a sua eficiencia na respiración, exercitando os músculos respiratorios. É dicir, unha persoa pode ter maior capacidade pulmonar que outra, pero ser menos eficiente na respiración. Moitas persoas so saben respirar usando o peito, ou sexa, a parte superior dos pulmóns. Facendo inspiracións pouco profundas que serven para suministrar o suficiente osíxeno a os pulmóns, pero utilizando os músculos equivocados, xa que ao non usar o diafragma (encargado de expandir e contraer as costelas) non se permite que os pulmóns se podan chear de osixeno.

Hai dous tipos de respiración: a respiración intercostal e a  diafragmática ou abdominal.

 

Resultado de imagen de respiración intercostal

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato, Presentacións | Etiquetado , | Deixa un comentario

Respiración no deporte

Se a respiración non é a adecuada, o exercicio que esteamos facendo pode deixar de ser gratificante e volverse contraproducente para a nosa saúde.

O diafragma é o músculo que separa os pulmóns do estómago. Caando inhalamos e exhalamos, os nosos pulmóns énchense e vacíanse de aire como consecuencia do movimiento dos músculos que están ao seu arredor (incluido o diafragma).

Para estar seguros de unha respiración correcta débese dividir a respiración en tres partes, baixo abdomen, medio abdomen e peito.

Moitas persoas soamente saben respirar usando o peito, o sea, a parte superior dos pulmóns, facendo inspiracións pouco profundas que sirven para suministrar o suficiente oxígeno aos pulmóns, expandiendo o peito, pero utilizando os músculos equivocados, xa que ao non usar o diafragma, (encargado de expander y contraer as costelas), non se permite que os pulmóns se chenen completamente de oxígeno, desaproveitando toda a capacidade pulmoar dos miesmos.

Por ese motivo no deporte úsanse dous tipos de respiración:

• intercostal, ou respiración torácica (medio abdome)
• diafragmática ou abdominal (baixo abdome)

Resultado de imagen de Respiración

Publicado en Cultura científica 1º Bacharelato | Etiquetado , | Deixa un comentario

Xeoloxía3.14

Chove no deserto?12:33 min

http://www.rtve.es/television/20091123/geologia/302143.shtml

Publicado en Xeoloxía 2º Bacharelato | Deixa un comentario

2ºXeoloxía 3º trimestre

A.Visualizar o vídeo.


B.Preparar presentación:

.-Só 1 frase/diapositiva e 1 imaxe.

.- Explicar a historia xeolóxica de:

.-Orixe Placa Ibérica (Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico, Terciario) e evolución do Atlántico- Cantábrico (apertura, rotación placa Ibérica colisión placa africana) Mediteráneo. (apertura).
.-Iberia (dominio Alpino placa Ibérica menos zona Bética, oróxeno alpino, concas, elevación Pirineos, Cordilleira Ibérica…),

.-Cordilleira Béticas ( Illas Baleares, zonas externas e internas).

.-Canarias (orixe e evolución tectónica, Complexo Basal, formacións de vulcanismo subáreo…),

.-Macizo Hespérico (materiais precámbricos, zona centro- ibérica, Macizo Galaico-portugues ,cadea Hercínica, dominio Varisco…),

 

.-Incluír información dos seguintes estándares:
B9.1. Principais dominios xeolóxicos da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias.
B9.1. Coñecer e identificar os principais dominios xeolóxicos de España: Varisco, oróxenos alpinos, grandes concas e Illas Canarias.
XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos.

B9.2. Principais eventos xeolóxicos na historia da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias: orixe do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo, e formación das principais cordilleiras e concas.
B9.2. Explicar a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da península, as illas e os mares que as rodean.
XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza a tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da península, as illas e os mares que as rodean.

B 9Evolución xeolóxica de Galicia no marco da tectónica de placas. Unidades paleoxeográficas de Galicia.
B9Explicar a xeoloxía de Galicia como parte do dominio Varisco, resultado da historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas.
XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais dominios xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas.

 

Publicado en Xeoloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

BIO32. Mutación

Test de avaliación da unidade

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

BIO31.Xenética e evolución.

«Autoavalíate cun test».  Xenética e evolución

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

BIO30. Os equilibrios puntuados.

Os equilibrios puntuados

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario

BIO.29 Mecanismo reprodución.

Mecanismo de reprodución

 

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato, Sin categoría | Deixa un comentario

BIO28. Teoría sintética.

Resposta.

Publicado en Bioloxía 2º Bacharelato | Etiquetado | Deixa un comentario